I. KATA

Jion

II. KIHON

    1.  (ZE)->   Oizuki Sanbonzuki (ZE)
         * J.x1, C.x2 (P)

    2.  (ZE)->   J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
    3.  (ZE)->   C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
         J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
    4.  (KI)->   C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
         C.-Nukite (ZE) (T)
    5.  (ZE)->   C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
    6.  (O)(ZE)->   Maegeri Rengeri ->(ZE)
         * C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
    7.  (O)(ZE)->   Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
         * C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
    8.  (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
         * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
    9.  (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
         * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
   10.  (O)(ZE)->   C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
   11.  (O)(ZE)->   C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
          C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
   12.  (O)(ZE)->   C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
          C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
   13.  (W)(ZE)->   J.-Maegeri - w przód
          J.-Yoko Kekomi - w bok >(ZE) (M)

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
b) Uke-waza (bloki)

b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF


VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

Powered by RapidGoal
design: holinej.com